Tìm hiểu về nhà chung cư

Chung cư hay Khu chung cư là những khu nhà bao gồm nhiều hộ dân sinh sống bên trong các căn hộ khép kín, có hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung. Chung cư thường xuất hiện nhiều ở các đô thị. Trên thị trường nhà hay bất động sản có các loại nhà chung cư:nhà chung cư cao cấp, nhà chung cư thương mại, nhà chung cư xã hội. Nhà chung cư cao cấp nghĩa là tòa nhà được xây dựng và thiết kế, ở những vị trí trọng điểm. Mức giá của những căn chung cư đó rất cao do vị trí của tòa nhà và thiết kế của tòa nhà.

Chung cư cao cấp thường được giới thượng lưu lựa chon. Chung cư thương mại nghĩa là chung cư hay gọi là tòa nhà thương mại là nhà ở do tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng để bán, cho thuê theo nhu cầu và cơ chế thị trường. Còn nhà xa hội hay chung cư xã hội là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cho các đối tượng quy định tại Điều 53, Điều 54 của Luật Nhà ở và quy định tại Nghị định này mua, thuê hoặc thuê mua theo cơ chế do Nhà nước quy định.

Những người được thuê hoặc mua nhà xã hội là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các đối tượng khác theo quy định của Chính phủ Các bạn biết và nắm rõ về nhà chung cư thì sẽ mua được nhà theo đúng ý và đúng kinh tế của gia đình.

8

No Responses

Write a response