Triển vọng tương lai khi đầu tư vào bất động sản

Bài viết dưới đây đề cập đến vai trò của hiểu biết về bất động sản đối với tương lai. Nó về cơ bản có nghĩa là tất cả các phần xấu của một khu phố đã biến mất, và nó trở nên sang trọng, an toàn, và một nơi mong muốn để sống. Về cơ bản một kinh nghiệm người dùng tốt hơn. Về cơ bản giống như bạn đang sử dụng một nghệ thuật mới phát hành iPhone hay Galaxy gần đây thay vì một chiếc điện thoại burner râm và được trả trước.

Nhưng rõ ràng vấn đề là một số người đang mất nhà cửa và bị định giá. Họ không nhận được lợi ích từ việc đầu tư mới vì họ không có khả năng.

Vì vậy, tôi không thực sự nghĩ rằng khu trung tâm là vấn đề thực sự. Tôi nghĩ rằng nó là một triệu chứng của vấn đề. Vấn đề là sự bất bình đẳng lớn và thiếu cơ hội cho nhiều người. Nếu hầu hết dân số đều bằng hoặc ít hơn bằng nhau, và chúng tôi không có sự kiểm soát của cải, và không kiểm soát đói nghèo, nó sẽ không thực sự là một vấn đề.

Tôi cũng nghĩ rằng phần lớn vấn đề xuất phát từ vụ tai nạn lịch sử của một nhóm người có thu nhập thấp, người có trình độ thấp ở các thành phố lớn, có uy tín cao, khi mà lịch sử là khu vực giàu có và có tay nghề cao. Các nhà máy của thời đại công nghiệp đã làm cho tầng lớp lao động cần thiết để làm việc trong các nhà máy, và có đủ khả năng sống ở thành phố khiêm tốn, đi làm và có cộng đồng của mình. Khi các nhà máy bỏ đi, họ để lại hàng trăm ngàn gia đình không có việc làm và không có hy vọng.

Bây giờ những người có tay nghề và giàu có xem các khu vực này là nơi họ có thể sống cho tương đối rẻ, có một trải nghiệm xác thực hơn, và gần gũi hơn với thành phố. Tôi nghĩ rằng theo thời gian nó sẽ cân bằng, và chúng ta sẽ thấy bất động sản bị phân bổ một cách hợp lý hơn: một nguồn điện ở bất động sản (các quận tài chính, bãi biển sang trọng, chỗ của chính phủ, thủ đô công nghệ …) giá trị cao nhất, và từ đó, chúng dần dần giảm xa hơn bạn nhận được cho đến khi đạt đến điểm thấp nhất của họ là giữa hư không.

45

No Responses

Write a response